องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
1879   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

กองช่าง

นายสุดธนู งามลุน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรพจน์ ธาตุคำภู
นายช่างโยธา อาวุโส
นายวัฒนา หนูราช
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
นางสาววนิดา ศรีเชียงหวาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอภินันท์ ชมภูนิมิตร
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายยุทธพงษ์ ทันหาบุรุษ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายปรีดี โคตรวิทย์
คนงานทั่วไป