องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นางปัญญสิริย์  ธุระพล
นางปัญญสิริย์ ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
137   คน
สถิติทั้งหมด
31473   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ภาพกิจกรรม อบต.เชียงหวาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมขบวนแห่วัฒนธรรม ฮีต 12 คอง 14 ...
  กิจกรรมขบวนแห่วัฒนธรรม ฮีต 12 คอง 14 ...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางนำโดยนา...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางนำโดยนา...
 • องค์การบริหารส่วสนตำบลเชียงหวางร่วมกิ...
  องค์การบริหารส่วสนตำบลเชียงหวางร่วมกิ...
 • No Gift Policy
  No Gift Policy
 • โครงการฝึกอบรมการทอพรมเช็คเท้าจากเศษผ...
  โครงการฝึกอบรมการทอพรมเช็คเท้าจากเศษผ...
 • โครงการฝึกอบรมการทอพรมเช็คเท้าจากเศษผ...
  โครงการฝึกอบรมการทอพรมเช็คเท้าจากเศษผ...
 • วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.อ...
  วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.อ...
 • โครงการฝึกอบการสานกระเป๋าด้วยกก แก่กล...
  โครงการฝึกอบการสานกระเป๋าด้วยกก แก่กล...
 • "จำขึ้นใจ Do’s and Don’ts พฤติกร...
  "จำขึ้นใจ Do’s and Don’ts พฤติกร...
 • โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์...
  โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์...
 • โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าจับจีบผ้า...
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าจับจีบผ้า...
 • ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกค...
  ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกค...
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่...
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น...
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น...
 • การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
  การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
 • โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ...
  โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ...
 • ค่าปรับมันแพงอย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินแ...
  ค่าปรับมันแพงอย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินแ...
 • ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่ง...
  ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่ง...
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรภาพ - อุดร(บ้านโพนทัน)บ้านโพนท...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลท์ฟัลท์ติกท์ สายบ้านโนนสะอาด(ต.บ้านธาตุ)-บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 9,2,21
ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลท์ฟัลท์ติกท์ สายบ้านโนนสะอาด(ต.บ้านธาตุ)-บ้านด่านเจ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรภาพ - อุดร(บ้านโพนทัน) บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี หรือกำลัง...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางวัดดงขมิ้น-เชื่อมต่อบ้านโพนทอง...
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดดงขมิ้น-เชื่อมต่อ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2 บ้านสร้างหลวง ต.เชี...
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

หมู่ 9 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
042 219 670 042 219 670 saraban@chiangwang.go.th
093-2244929
081-3803515
042 219 670
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
โทร.042 219 670

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 ห้วยกุดหินบ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 1
ลงข่าว : 26/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรภาพ - อุดร(บ้านโพนทัน)บ้านโพนทัน หมูีที่ 6
ลงข่าว : 21/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลท์ฟัลท์ติกท์ สายบ้านโนนสะอาด(ต.บ้านธาตุ)-บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 9,2,21
ลงข่าว : 13/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลท์ฟัลท์ติกท์ สายบ้านโนนสะอาด(ต.บ้านธาตุ)-บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 9,2,21
ลงข่าว : 07/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 19
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรภาพ - อุดร(บ้านโพนทัน) บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๗๕๗.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๕ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดต
ลงข่าว : 04/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ลงข่าว : 24/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.อุดรธานี
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
21/06/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรภาพ - อุดร(บ้านโพนทัน) บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๗๕๗.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๕ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดต
18/06/2024 : จ้างค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.เชียงหวาง งานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๗๗๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถชนิดโครงเหล็กรูปพรรณ กว้าง ๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2024 : ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เป็นรถบรรทุกเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้ายก สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
13/06/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกท์ สายบ้านโนนสะอาด(ต.บ้านธาตุ) -บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๙,๒,๒๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๒,๖๒๖.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๕๖ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้า
13/06/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกท์ สายบ้านโนนสะอาด(ต.บ้านธาตุ) -บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๙,๒,๒๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๒,๖๒๖.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๕๖ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้า
07/06/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกท์ สายบ้านโนนสะอาด(ต.บ้านธาตุ) -บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๙,๒,๒๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๒,๖๒๖.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๕๖ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้า
05/06/2024 : ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุ ๒๐๐ ซ๊.ซี.ตรานมโรงเรียนและต้องมีเลขทะเบียน อ.ย.รับรอง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค ๑๐๐% บนภาชนะทุกถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรภาพ - อุดร(บ้านโพนทัน) บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๗๕๗.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๕ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดต
04/06/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรภาพ - อุดร(บ้านโพนทัน) บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๗๕๗.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๕ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดต
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมทางหลวง
 • กรมจัดหางาน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ธ.ธกส
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • โยธาไทย
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ศาลปกครอง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ธ.ออมสิน
 • กรมสรรพากร
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • คลังข่าวมหาดไทย