องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
1879   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
นางสาวสุดารัตน์ ธุระพล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
นางณีรวรรณ ทาดี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายมีชัย พุ่มเกาะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุดธนู งามลุน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสางสุดารัตน์ ธุระพล
รองปลัด อบต.เชียงหวาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางอ่อนตา ธุระพล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม