องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
1878   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

สำนักงานปลัด

นางณีรวรรณ ทาดี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพัทธนันท์ สรหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
น.ส.พัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางนริศรา โชคชัย
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน
นายจักรเพชร เพ็ชรสอดแสง
จพง.การเกษตร ปฏิบัติงาน
นางสาวลลิตา โคทะนา
ผู้ช่วยเจ้าพหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวธาดาพร เพชรสุกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสำเภา ยุทธจร
พนักงานขับรถยนต์
นายทวีวุฒิ หารินไสล
พนักงานขับรถยันต์
นายบุญชัย ไม่แพ้
พนักงานขับรถยันต์
นายแสงมะณี บุตรด้วง
พนักงานขับรถยันต์
นายทวิด แก้วเชียงหวาง
พนักงานขับรถยันต์
นายสงวน ดอกไม้
คนงานทั่วไป
นายสมยศ ธงวิชัย
คนงานทั่วไป
นายพงษ์ศักดิ์ ไผ่ป้อง
คนงานทั่วไป
นายโกชาญ พันธ์ชิต
คนงานทั่วไป
นายวิศิษฐ์ บุตรมาร
คนงานทั่วไป
นายพีระพล ดุมเกษม
คนงานทั่วไป
นายคำม้วน สิมพร
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)
นายสาธิต พิลาศรี
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)
นางดาว วรรณพราหมณ์
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
นายหงษ์ทอง บุญยู
ภารโรง