องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
1879   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

23/11/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านด่านนคร ถึงสายบ้านดอนแตง(ตำบลนาข่า)บ้านด่านนคร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเชียงหวาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหว
19/11/2021 : นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี.ตรานมโรงเรียน และต้องมีเลขทะเบียน อ.ย.รับรอง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค ๑๐๐%
19/11/2021 : นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี.ตรานมโรงเรียน และต้องมีเลขทะเบียน อ.ย.รับรอง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค ๑๐๐%
19/11/2021 : นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี.ตรานมโรงเรียน และต้องมีเลขทะเบียน อ.ย.รับรอง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค ๑๐๐%
19/11/2021 : ซื้อยางรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๑๒๑๖ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2021 : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเชียงหวางเฉพาะจุดที่เสียหาย และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2021 : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเชียงหวางเฉพาะจุดที่เสียหาย และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2021 : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเชียงหวางเฉพาะจุดที่เสียหาย และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2021 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๗๒๙ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2021 : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถน้ำ หมายเลข ทะเบียน ๘๓-๖๖๔๗ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่่วนตำบลเชียงหวาง) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2021 : ซื้อ(นมเปิดเทอม)ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นม ยูเอสที รสจืด บรรจุ รสจืด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี.ตรานมโรงเรียน และต้องมีเลขทะเบียน อ.ย.รับรอง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค ๑๐๐% บนภาชนะทุกกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2021 : ซื้อ(นมเปิดเทอม)ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นม ยูเอสที รสจืด บรรจุ รสจืด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี.ตรานมโรงเรียน และต้องมีเลขทะเบียน อ.ย.รับรอง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค ๑๐๐% บนภาชนะทุกกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2021 : ซื้อชุดแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น JD ขนาด ๒๐๐ W ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ ๑ แผง โคมไฟฟ้าขนาด ๒๐๐ W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2021 : ซื้อ(นมเปิดเทอม)ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นม ยูเอสที รสจืด บรรจุ รสจืด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี.ตรานมโรงเรียน และต้องมีเลขทะเบียน อ.ย.รับรอง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค ๑๐๐% บนภาชนะทุกกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/10/2021 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านด่านนคร ถึงสายบ้านดอนแตง(ตำบลนาข่า)บ้านด่านนคร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเชียงหวาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อ
04/10/2021 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านด่านนคร ถึงสายบ้านดอนแตง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเชียงหวาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธา
16/09/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2021 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระบะ หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๕๓๕ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2021 : ซื้อถังดับเพลิง ๔A๕B ๑๕ ปอนด์ สีแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2021 : ซื้อเครื่อง Projection System DLP Single ๐.๕๕ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2021 : จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงหวางสร้างลาน และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2021 : ซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มอก ขนาด W๙๒๐ x D๔๖๐ x H๑๘๓๐ mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
06/09/2021 : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2021 : จ้างจัดทำเว็ปไซต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง